Hôm nay làm cái ứng dụng hỗ trợ bảo hành cho khách, đến phần lưu lại lịch sử ghi chú, nghĩ ngay đến json. Tưởng đâu chỉ mất vài ba phút là xong việc, ai dè gặp ngay cái lỗi encode, nghiên cứu mãi mới hiểu được vấn đề. Đó không chỉ là một sự hiểu biết mới, đó là một kỷ niệm, một cảm giác thoải mái đến lạ khi vượt qua…

json_encode(): Kể từ PHP 5.4 có thêm option JSON_UNESCAPED_UNICODE giúp bạn encode các ký tự tiếng Việt mà không bị lỗi nữa. Ví dụ: json_encode($array, JSON_UNESCAPED_UNICODE )

json_decode() mặc định sẽ trả về một Object. Nếu bạn muốn trả về một Array thì thêm option true. Ví dụ json_decode($string, true)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *