Website cánh cửa bước vào thế giới TMĐT

Website cánh cửa bước vào thế giới TMĐT

Trên thực tế có rất nhiều người bán hàng bắt đầu bán hàng qua mạng mà không cần đến website, bạn có thể bán qua MXH, qua ứng dụng điện thoại… nhưng để thực sự bước chân vào thị trường TMĐT thì bạn bắt buộc phải am hiểu các khái niệm liên quan đến website.

Am hiểu về website không có nghĩa là bạn phải biết thiết kế và lập trình một website, cũng không nhất thiết bạn cần phải có một website riêng, điều tôi muốn nói ở đây là về mặt khái niệm, và sự am hiểu về các chức năng nhiệm vụ cũng như cách vận dụng thế mạnh của một website vào quá trình bán hàng.

Vậy website có thể làm được những gì? Câu trả lời là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra và gần như là không giới hạn. Từ việc giới thiệu sản phẩm đến giao dịch trực tuyến, quản lý đơn hàng, khách hàng, thống kê, đo lường, dự báo…tất cả đều có thể làm được.

Nếu bạn xác định sẽ kinh doanh dựa trên nền tảng internet thì tôi khuyên bạn, hãy nên bắt đầu tìm hiểu về website từ ngay bây giờ.

[e_org_chart_ps name=”chartest”]