Tạo lịch học dễ dàng với plugin Timetable and Event Schedule

Nếu bạn đang băn khoăn tìm kiếm một ứng dụng tạo lịch học thì bạn có thể tham khảo plugin dưới đây.

Nếu bạn đang băn khoăn tìm kiếm một ứng dụng tạo lịch học thì bạn có thể tham khảo plugin dưới đây:

Bước 1: Tạo Thứ bằng cách tạo cột

Bước 2: Tạo Sự kiện

Plugin cho phép bạn tạo nhiều mốc thời gian cho một sự kiện, cũng như chọn thời điểm bắt đầu kết thúc sự kiện, giáo viên dạy. Cấu hình màu sắc sự kiện.

Bước 3: Hiển thị trên page sử dụng shortcode

Shortcode [mp-timetable ... ] attributes:

 • col – comma-separated column IDs.
 • events – comma-separated event IDs.
 • event_categ – comma-separated event category IDs.
 • increment – hour measure; possible values 1 – hour (1h), 0.5 – half an hour (30min), 0.25 – quarter an hour (15min).
 • title – display event title; possible values 1 or 0.
 • time – display event time; possible values 1 or 0.
 • sub-title – display event subtitle; possible values 1 or 0.
 • description – display event description; possible values 1 or 0.
 • user – display event head; possible values 1 or 0.
 • row_height – event block height in pixels; example 45
 • font_size – base font size for the table; example 12px2em80%.
 • view – filter style; possible values dropdown_list or tabs.
 • view_sort – order of items in filter; possible values empty stringmenu_orderpost_title.
 • label – filter label; default is All Events.
 • hide_label – display ‘All Events’ label or not; possible values 1 or 0.
 • hide_hrs – hide first (hours) column; possible values 1 or 0.
 • hide_empty_rows – hide empty rows; possible values 1 or 0.
 • group – merge cells with common events; possible values 1 or 0.
 • disable_event_url – disable event URL; possible values 1 or 0.
 • text_align – horizontal align; possible values leftcenterright.
 • text_align_vertical – vertical align ; possible values defaulttopmiddlebottom.
 • id – unique ID.
 • custom_class – CSS class.
 • responsive – mobile layout; possible values 1 – display as list, 0 – display as table.

Đường dẫn: https://wordpress.org/plugins/mp-timetable/

phuongdx

phuongdx

Leave a Replay

Theweb.vn

Mang đến cho bạn giải pháp toàn diện từ thiết kế, phát triển nội dung đến quảng bá website. Đồng hành và phát triển cùng công việc kinh doanh của bạn.

Bài viết gần đây

Kết nối với theweb.vn

Video hướng dẫn

Đăng ký nhận tin

Nhận những thông tin mới nhất từ theweb.vn