Nếu bạn đang băn khoăn tìm kiếm một ứng dụng tạo lịch học thì bạn có thể tham khảo plugin dưới đây:

Bước 1: Tạo Thứ bằng cách tạo cột

Bước 2: Tạo Sự kiện

Plugin cho phép bạn tạo nhiều mốc thời gian cho một sự kiện, cũng như chọn thời điểm bắt đầu kết thúc sự kiện, giáo viên dạy. Cấu hình màu sắc sự kiện.

Bước 3: Hiển thị trên page sử dụng shortcode

Shortcode [mp-timetable ... ] attributes:

Đường dẫn: https://wordpress.org/plugins/mp-timetable/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *