1/ Phương thức giao hàng

Các sản phẩm của theweb không phải là các sản phẩm hữu hình, phương thức giao hàng sẽ được thực hiện chủ yếu qua email.

2/ Chi phí giao hàng

Khách hàng của theweb không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào cho việc giao nhận hàng hóa

3/ Thời gian giao hàng

Sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ, theweb nhận được thanh toán sẽ gửi thông báo kích hoạt dịch vụ cho khách hàng trong thời gian 24 tiếng.

Thiết kế website theo lối kể chuyện
Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website