Google drive backup trên cyberpanel lợi bất cập hại nếu không theo dõi thường xuyên

Nội dung

Tính năng backup website lên google drive được tích hợp trên Cyber panel 2.1 giúp chúng ta dễ dàng liên kết với google drive để tạo bản backup tự động cho webiste. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều điểm hạn chế dễ dẫn đến rủi ro cho server của bạn.

Google drive hỗ trợ bạn 15Gb dữ liệu miễn phí, tuy nhiên cơ chế backup hiện tại của cyberpanel lại không có tính năng xóa backup cũ, do vậy, nếu bạn không kiểm tra thường xuyên dẫn đến đầy drive và khi đó dữ liệu backup sẽ không thể được up lên drive mà tồn ứ trên server, dẫn đến đầy server và bạn hiểu được hậu quả rồi đó.

Vì thế bạn phải thường xuyên kiểm tra driver để tự xóa các bản backup cũ. Và chờ đợi cập nhật tính năng tiếp theo của cyberpanel để khắc phục hạn chế này.

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website