Setup logo và đoạn mô tả hiển thị trên trang tìm kiếm google

Làm thế nào để kiểm soát được cách logo và đoạn giới thiệu về website của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của google. Hãy xem hướng dẫn dưới đây.

Nội dung

Cài đặt logo

Bước 1: Bạn vào Appearance / Customize.

Bước 2: Chọn Site Identity.

Cài đặt tiêu đề và nội dung mô tả

Bước 2: Cập nhật logo, tagline và icon của website. Sau đó nhớ nhấn nút Published để lưu lại.

Cách đơn giản nhất là bạn cài thêm một plugin hỗ trợ, ở đây tôi dùng Yoastseo – một plugin mạnh về SEO.

Trang cài đặt tại đây

Sau khi cài đặt xong, trong phần bài viết của bạn, phía bên dưới sẽ xuất hiện thêm một khu vực để giúp bạn cài đặt tiêu đề cũng như đoạn mô tả ngắn sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.

Bạn sẽ điền tiêu đề và đoạn mô tả mà bạn muốn sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm tại đây. Sau đó lưu lại là xong.

Sẽ cần một thời gian nhất định để google cập nhật lại cách hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi một vài ngày.

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website