Tại sao chuyển ngôn ngữ sang tiếng việt mà woocommerce vẫn ở tiếng anh và cách sửa lỗi

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp khi chuyển site language sang tiếng Việt nhưng woocommerce vẫn hiển thị tiếng anh?

Nội dung

Nếu gặp phải trường hợp đó hãy làm theo cách dưới đây để sửa lỗi nhé.

Hãy truy cập vào phần cập nhật plugin chọn cập nhật plugin bất kỳ. Sau khi cập nhật xong, wordpress sẽ kiểm tra lại xem có bản dịch nào chưa cập nhật không, nó sẽ phát hiện ra woocommerce và tải bản dịch tiếng Việt về cho bạn.

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website