Links hữu ích

CSS bootstrap theo Material style https://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/ Gửi email hàng loạt với wordpress

time() và sự chính xác mang tính tuyệt đối

hàm time() luôn chính xác không lệ thuộc vào việc cài đặt thời gian ở đâu. Để hiển thị đúng thời gian ở vị trí hiện tại thì dùng hàm date_default_timezone_set(“Asia/Ho_Chi_Minh”);

json_encode() và json_decode() PHP

Hôm nay làm cái ứng dụng hỗ trợ bảo hành cho khách, đến phần lưu lại lịch sử ghi chú, nghĩ ngay đến json. Tưởng đâu chỉ mất vài ba phút là xong việc, ai dè gặp ngay cái lỗi encode, nghiên cứu mãi mới hiểu được vấn đề. Đó không chỉ là một sự […]

Cấu hình hạn chế mã độc chạy trên máy chủ riêng VPS

Tấn công mạng ngày càng nguy hiểm và tinh vi với nhiều cách thức khác nhau tuy chúng ta không thể đoán trước được khi nào chúng ta bị tin tặc tấn công nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống cũng như giảm thiệt hại khi một cuộc tấn công xảy ra trên VPS […]