Yêu cầu về hệ thống của Elementor để hoạt động ổn định

Các yêu cầu hệ thống Elementor bao gồm những tiêu chí phải đáp ứng về nền tảng Wordpress, và một số cài đặt, cấu hình trên server/hosting.

Nội dung

Mục tiêu xuyên suốt của Elementor là phát triển một công cụ hàng đầu thế giới giúp tối ưu việc phát triển website. Do đó rất nhiều công nghệ mới được áp dụng vào nền tảng của Elementor. Điều đó cũng đòi hỏi hạ tầng sử dụng Elementor cũng phải đáp ứng các tiêu chí về cấu hình cài đặt cũng như việc cập nhật các tính năng mới nhất cho ngôn ngữ phát triển.

Dưới đây sẽ liệt kê những yêu cầu tối thiểu và những yêu cầu đề xuất về cấu hình hệ thống và cấu hình nền tảng WordPress mà bạn phải đáp ứng để Elementor có thể vận hành một cách ổn định, tránh gặp phải các lỗi phát sinh.

Sử dụng WordPress từ phiên bản 6.0 hoặc mới hơn

Elementor đề xuất sử dụng phiên bản WordPress mới nhất.

Ngôn ngữ PHP 7.4 trở lên

Hệ thống Elementor sử dụng rất nhiều các tính năng mới trên các phiên bản mới cập nhật của PHP, do đó việc cập nhật lên phiên bản PHP theo yêu cầu hệ thống là điều bắt buộc.

MySQL 5.6 hoặc mới hơn

Hệ thống yêu cầu phiên bản tối thiểu cho MySQL là 5.6 hoặc MariaDB phiên bản 10.0 hoặc mới hơn

WP Memory Limit

Tối thiểu 256Mb (áp dụng cho Elementor và Elementor Pro), 512Mb được đề xuất, tốt nhất là 768Mb

Việc cấu hình thông số này quá thấp có thể dẫn đến một sốt lỗi liên quan đến việc tải trang Elementor.

Trình duyệt luôn cập nhật phiên bản mới nhất

Một số phiên bản cũ của trình duyệt có thể sẽ không hỗ trợ hiển thị một số tính năng mới dẫn đến ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Thiết bị được sử dụng để chỉnh sửa nội dung với Elementor

Hiện tại nhà cung cấp thông báo chỉ hỗ trợ trên PC, việc chỉnh sửa nội dung trên Tablet hoặc Mobile không được khuyến nghị.

Cấu hình hệ thống Server / Hosting

  • Sử dụng SSL cho website bắt buộc chuyển hướng https.
  • Set X-Frame options thành “same origin”
  • Set CSP: frame-ancestors
  • Kích hoạt Z – Lib Extension
Cùng chủ đề
Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website