Category: Dành cho nhà phát triển

Sẽ có những lúc bạn cần tắt chức năng tự chuyển hướng sang https. Cách này có thể giúp bạn làm điều đó....